Case-Study Alliance Türkiye (CAT)

Erasmus+ programı kapsamında üç yıllık Case-Study Alliance Turkey (CAT) Projesi, İTÜ Arı Teknokent’in yürütücülüğünde ve Türkiye’den Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi, Hollanda’dan Rotterdam Erasmus School of Management-Case Development Centre ve İngiltere’den SMART Partners işbirliği ile başlatılmıştır.

Türkiye’de vaka çalışması yönteminin yaygınlaştırılması, yerel hikayelerden yola çıkılarak yazılacak olan vaka örneklerinin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması, bu vakaların kullanıldığı eğitim sürecinden geçen öğrencilerin iş hayatına atıldıklarında olayları kavrama becerilerinin, analiz yeteneklerinin ve karar alma süreçlerinin iyileştirilmesi CAT’in amaçları arasında yer almaktadır.

Duyurular