Proje Hakkında

Üniversite sıralarından iş hayatına...

Öğrencilerini mesleki hayata hazırlamak üniversitelerin işletme bölümlerinin en temel hedeflerinden birisidir. Bu hedefe ulaşabilmek için hayatın içinden örneklerin paylaşıldığı ve bu örnekler üzerinden mesleki uygulamaların geliştirildiği “vaka çalışması” yöntemi dünya genelindeki pek çok işletme bölümünde yaygın olarak kullanılır. Bu yöntem öğrencinin olayları öngörebilme becerisini, analiz yeteneğini ve karar alma sürecini geliştirmesi bakımından pek çok fayda sunar. Bu nedenle işletme eğitiminin yanı sıra sağlıktan hukuka farklı eğitim alanlarında da tercih edilen yöntemlerin başında gelmektedir.

Daha katılımcı ve interaktif eğitim

Vaka çalışmaları içlerinde bir mesaj bulunduran hikayelerdir. Kurgusal da olabilecekleri gibi çoğunlukla gerçek bir olaya dayanırlar. Öğrenciler vakaların incelendiği bu çalışmalar sırasında aktif rol alarak olayı kavrama ve karşılaştıkları sorunları çözme ile ilgili becerilerini geliştirirler. Dolayısıyla vaka çalışmaları eğitimciyle öğrencinin birlikte çalıştığı interaktif bir süreci içerir.

İşletme bölümlerinde vaka çalışması

İşletme bölümlerinde ilk olarak 1920’lerde Harvard Business School’da başlayan vaka çalışması yöntemi bugünlere dek dünya çapında hızla yaygınlaşmıştır. Vaka çalışmaları sayesinde öğrenciler kuramsal olarak öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama şansı bulur, takım çalışmalarına katılır ve hızlı değişen ve belirsizliğin yüksek olduğu günümüz iş dünyasında sorunlara doğru teşhis koyarak çözüme yönelik kararlar almayı öğrenirler. Böylece üniversite sonrasında iş hayatına daha hızlı uyum gösterirler.

Case-Study Alliance Turkey (CAT)

Türkiye’deki işletme bölümlerinde vaka çalışması yönteminin kullanımı oldukça azdır. Bunun nedenleri arasında yöntemin ve bu yöntemin eğitimdeki olumlu etkisinin bilinmemesi, basılı vaka çalışmalarının yabancı dilde olması, ülkemize uygun vaka çalışmalarının bulunmaması ve akademisyenlerin yerel hikayelerden yola çıkarak vaka çalışması yazma yöntemi ile ilgili yeterli eğitime sahip olmamaları sayılabilir.

Vaka çalışması yönteminin ülkemizde de yaygınlaştırılması amacıyla Avrupa Birliğinin desteklediği Erasmus+ programı kapsamında üç yıl sürecek CAT (Case-Study Alliance Turkey) Projesi İTÜ Arı Teknokent’in yürütücülüğünde ve Türkiye’den İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü–GİNOVA ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü–GİMER, Hollanda’dan Roterdam Erasmus School of Management Case Development Centre ve İngiltere’den SMART Partners kurumunun işbirliği ile başlatılmıştır.

CAT’in hedefleri ve yapılacak organizasyonlar

CAT’in hedefleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Vaka çalışması yönteminin işletme bölümlerinde yaygınlaştırılması
  • Öğrencilerin olayları kavrama becerileri, analiz yetenekleri ve karar alma süreçlerinin iyileştirilmesi ve üniversite sonrası iş hayatına hazırlanmaları
  • Akademisyenlerin vaka yazımı konusunda desteklenmesi, bu konuda eğitim verebilecek kişilerin yetiştirilmesi
  • Türk şirketlerinin yönetsel başarılarının ve sorunlarının yurtiçi ve yurtdışı akademik çevrelere ulaşması, böylece hem kurama hem de uygulamaya katkıda bulunulması
  •  Üniversitelerde yenilikçi eğitim yöntemlerinin teşvik edilmesi
  • Gelecekteki projeler için işbirliği fırsatlarının geliştirilmesi

CAT projesi kapsamında yukarıda belirtilen hedeflere ulaşılabilmesi için gereken pek çok görsel ve yazılı materyalin hazırlanması yanında, farklı şehirlerde ve zamanlarda vaka çalışması eğitimi ve yazımı ile ilgili çalıştaylar düzenlenecektir.

CAT’in çıktıları

CAT’in çıktıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Vaka çalışması yönteminin işletme eğitiminde yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanmış vakayla öğretim kitapçıkları
  • Akademisyenlerin vaka yazımı konusunda desteklenmesi amacıyla hazırlanmış vaka yazım kitapçıkları
  • Proje kapsamında İngilizce ve Türkçe olarak geliştirilen 10 yerel vaka çalışması ve eğitimci notları
  • 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz Case Study Konferansından sunumlar

Bu çıktılar Ek Dokümanlar başlığı altında erişiminize sunulmuştur.